RPOWL

Firma AJMAX Jacek Drwal zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy AJMAX poprzez utworzenie rodzinnego centrum sportu i rekreacji"
  • Wartość projektu: 1 134 295,00 PLN
  • Kwota dofinansowania z EFRR: 464 875,00 PLN
  • Nazwa beneficjenta: AJMAX Jacek Drwal

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia był wzrost konkurencyjności firmy poprzez utworzenie rodzinnego centrum sportu i rekreacji. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości usług turystycznych i rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej województwa lubelskiego.

Szczegóły i więcej informacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin,

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
sportspark facebook sportspark gg sportspark in sportspark youtube
Strefa klienta